به گزارش مجله دلتا، براي كساني كه به دليل محدوديت نقدينگي يا تمايل به سرمايه‌گذاري در يك بازار به‌خصوص، مايل به پرداخت وديعه ۱۰۰ ميليون تومان به بالا به منظور اجاره مسكن نيستند، گزينه‌هاي موجود عمدتا از جنس آپارتمان‌هاي نقلي است.

در بازار آپارتمان‌هاي نقلي با مساحت تا ۶۰ مترمربع عمده آگهي‌هاي موجود نزد بنگاه‌هاي ملكي هم‌اكنون با بهاي پيشنهادي وديعه زير ۱۰۰ ميليون توماني به انضمام اجاره‌اي كه اغلب بين يك تا سه ميليون تومان است، از سوي موجر اعلام قيمت شده‌اند. چندان تفاوتي نمي‌كند آپارتمان‌هاي اجاره‌اي در بازه متراژي مذكور در كدام منطقه واقع شده باشند، چراكه به جز چند منطقه لوكس پايتخت، تقريبا در تمام مناطق ديگر از اين گروه متراژي مي‌توان واحد اجاره‌اي يافت.

در تمام اين مناطق نيز ميانگين ارزش رهن كامل هر مترمربع آپارتمان مسكوني هم‌اينك بين ۲ تا ۳ ميليون تومان است، بنابراين براي رهن يك واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعي رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان وديعه لازم است.

وضعيت آگهي‌ رهن و اجاره آپارتمان تهران نشان مي‌دهد در يكي دو هفته اخير ميل به دريافت اجاره‌بها به ويژه در گروه كوچك‌متراژها بيش از ميل به دريافت مبلغ وديعه به‌صورت «رهن كامل» است. اين تمايل احتمالا پس از افت شاخص بورس بيشتر از گذشته شده و به همين دليل در روزهاي اخير محسوس شده است. به اين ترتيب اكنون در بازار اجاره آپارتمان‌هاي نقلي اغلب وديعه بين ۲۰ تا ۸۰ ميليون توماني در كنار اجاره‌هاي عموما بيش از ۲ ميليون توماني ماهانه در اعلام قيمت‌هاي پيشنهادي موجران مبنا قرار گرفته است.

100-ميليون-تومان-وديعه

پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از گزارش هاي ملكي بيشتر مطلب “با ۵۰۰ ميليون كجاي تهران مي‌توان خانه خريد؟” را مطالعه كنيد.